strona główna
program 800+

Dokumenty do zaliczenia praktyki

Moduł: Praktyka zawodowa – CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

 

1. karta przebiegu praktyki - Chirurgia

2. Lista obecności

3. Ankieta-samoocena

 

Moduł: Praktyka zawodowa – CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

1. karta przebiegu praktyki

2. Lista obecności

3. Ankieta-samoocena

Moduł: Praktyka zawodowa-

POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNE

1. Karta przebiegu praktyki + samoocena,

2. Lista obecności,

3. Dokumentacja procesu pielęgnowania,

4. Proces pielęgnowania,

5. Karta pielęgnacji chorego.

 

Moduł : Praktyka zawodowa - NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE

1. Karta przebiegu praktyki +samoocena,

2. Lista obecności,

3. Dokumentacja procesu pielęgnowania,

4. Proces pielęgnowania,

5. Karta pielęgnacji chorego.

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki - 4 semestr

Moduł: Praktyka zawodowa – CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

1. Karta przebiegu praktyki,

2. Karta weeryfikacji efektów kształcenia,

3. Opinia.

Moduł: Praktyka zawodowa – CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

1. Karta przebiegu praktyki,

2. Karta weeryfikacji efektów kształcenia,

3. Opinia.

Moduł: Praktyka zawodowa – PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

1. Karta przebiegu praktyki,

2. Karta weeryfikacji efektów kształcenia,

3. Opinia.

 
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster