strona główna


Indywidualna organizacja praktyk

Informacje przeznaczone są dla  studentów, którzy sami organizują sobie praktykę i otrzymali na to zgodę Dziekana Wydziału

1.  KARTA zgłoszenia praktyk

wypełnioną kartę należy złożyć u Opiekuna praktyk. Jeżeli Opiekun praktyk zaakceptuje wybraną instytucję, STUDENT WYPEŁNIA UMOWĘ - Prosimy wpisać:  nazwę placówki, adres, imię i nazwisko studenta, termin praktyki, liczbę godzin, kierunek, rok studiów oraz nazwisko i imię opiekuna praktyki ze strony Uczelni i wydrukować 2 egzemplarze 

2. -Umowa o sprawowanie opieki nad studentami -zanosimy do instytucji 2 egzemplarze 

-  Umowa dla studentów realizujących praktykę w ZOZ Bolesławiec- taka umowa obowiązuje !

 

Po podpisaniu: 2 egzemplarze należy  odebrać  z instytucji.

Student 2 tyygodnie przed planowanym terminem realizacji praktyki składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich:

2 egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy wraz z kartą zgłoszenia praktyki.

Studenci nie odbierają z Sekcji ds. Praktyk Studenckich umów !

3. Praktyka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy- w przypadku praktyki indywidualnej- do Sekcji ds. Praktyk przynosimy tylko karty zgłoszenia podpisane przez Szpital i Opiekuna praktyk z Uczelni. Nie drukujemy umów do szpitala. Umowy przygotuje Sekcja ds. Praktyk.

3. Praktyka w :

- Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie-

oraz UMOWĘ POWIERZENIA

proszę wydrukować 2 egz. umowy, wpisać brakujące dane i przynieś do podpisania do Sekcji ds. Praktyk wraz z kartą zgłoszenia. UMÓW NIE DAJEMY DO PODPISANIA W RCZ !!!

 

DOKUMENTY DO ZALICZENIA PRAKTYKI:

III rok

Karta przebiegu praktyki+weryfikacja efektów kształcenia

opinia

 
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster