strona główna


KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI

Zasady indywidualnej organizacji praktyk

Informacje przeznaczone są dla  studentów, którzy sami organizują sobie praktykę

1. Student zobowiązany jest otrzymać zgodę opiekuna praktyk na indywidualną organizację praktyki

2. Należy wydrukować Kartę zgłoszenia praktyki(powyżej), wypełnić, placówka podpisuje i student udaje się do opiekuna praktyk. Jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje placówke, terminy itd. należy:

3. Prosimy wpisać:  nazwę placówki, adres, imię i nazwisko studenta, termin praktyki, liczbę godzin, kierunek, rok studiów oraz nazwisko i imię opiekuna praktyki ze strony Uczelni i wydrukować

Umowę o sprawowanie opieki nad studentami ( po 2 egzemplarze)

Umowa dla studentów realizujących praktykę w ZOZ Bolesławiec

 

4. Placówka podpisuje 2 egz. umowy i student przynosi 2 egz. jednostronnie podpisanej umowy wraz z kartą zgłoszenia praktyki do Sekcji ds. Praktyk Studenckich

5. Studenci nie odbierają podpisanych umów z Sekcji ds. Praktyk Studenckich. Umowy są  wysyłane do placówek.

6. Studenci realizujący praktykę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy- organizacja indywidualna- przynoszą do Sekcji ds. Praktyk tylko kartę zgłoszenia praktyki. Umowy wystawi Sekcja Praktyk

7. Praktyka w :

- Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie:

 

proszę wydrukować 2 egz. umowy, wpisać brakujące dane i przynieś do podpisania do Sekcji ds. Praktyk wraz z kartą zgłoszenia. UMÓW NIE DAJEMY DO PODPISANIA W RCZ !!!

 

 

Programy i Karty przebiegu praktyki

2 rok

semestr-3

Choroby wewnętrzne:

1. Program praktyk,

2. Karta praktyki

Chirurgia:

1. Program praktyk,

2. Karta praktyki

 

semestr 4

Choroby wewnętrzne:

1. Program praktyk,

2. Karta przebiegu praktyki.

Chirurgia:

1. Program praktyk,

2. Karta przebiegu praktyki.

Neurologia:

1. Program praktyk,

2. Karta przebiegu praktyki.

Pediatria:

1. Program praktyk,

2. Karta przebiegu praktyki.

Położnictwo i ginekologia:

1. Program praktyk,

2. Karta przebiegu praktyki.

 

3 rok

semestr 5

POZ

1. Program praktyki POZ,

2. Karta praktyki

Neurologia

1. Program praktyki,

2. Karta praktyki

Pediatria

1. Program praktyki,

2. Karta praktyki

 

semestr 6

Anestezjologia:

1. Program praktyk

2. Karta przebiegu praktyki

Geriatria:

1. Program praktyk,

2. Karta przebiegu praktyki.

Opieka paliatywna:

1. Program praktyk,

2. Karta przebiegu praktyki.

Psychiatria:

1. Program praktyk,

2. Karta przebiegu praktyki

Rehabilitacja :

1. Program praktyk,

2. Karta przebiegu praktyki.

POZ:

1. Program praktyk,

2. Karta przebiegu praktyki.

DOKUMENTY DLA 2 i 3 ROKU

Proces pielęgnowania

Karta pielęgnacji pacjenta

Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster