strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk piel

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI

Zasady indywidualnej organizacji praktyk

Informacje przeznaczone są dla  studentów, którzy sami organizują sobie praktykę i otrzymali na to zgodę Dziekana Wydziału

1. Student zobowiązany jest otrzymać zgodę Dziekana/opiekuna praktyk na indywidualną organizację praktyki

2. Należy wydrukować Kartę zgłoszenia praktyki(powyżej), wypełnić, placówka podpisuje i student udaje się do opiekuna praktyk. Jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje placówke, terminy itd. należy:

3. Prosimy wpisać:  nazwę placówki, adres, imię i nazwisko studenta, termin praktyki, liczbę godzin, kierunek, rok studiów oraz nazwisko i imię opiekuna praktyki ze strony Uczelni i wydrukować

Umowę o sprawowanie opieki nad studentami oraz UMOWĘ POWIERZENIA ( po 2 egzemplarze)

Umowa dla studentów realizujących praktykę w ZOZ Bolesławiec

oraz UMOWA POWIERZENIA

4. Placówka podpisuje 2 egz. umowy i student przynosi 2 egz. jednostronnie podpisanej umowy wraz z kartą zgłoszenia praktyki do Sekcji ds. Praktyk Studenckich

5. Studenci nie odbierają podpisanych umów z Sekcji ds. Praktyk Studenckich. Umowy są  wysyłane do placówek.

6. Studenci realizujący praktykę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy- organizacja indywidualna- przynoszą do Sekcji ds. Praktyk tylko kartę zgłoszenia praktyki. Umowy wystawi Sekcja Praktyk

7. Praktyka w :

- Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie:

oraz   UMOWA POWIERZENIA

proszę wydrukować 2 egz. umowy, wpisać brakujące dane i przynieś do podpisania do Sekcji ds. Praktyk wraz z kartą zgłoszenia. UMÓW NIE DAJEMY DO PODPISANIA W RCZ !!!

 

Załacznik do umowy dla 3 roku:

3 rok - program praktyk POZ- proszę wydrukować i dołaczyc do umowy

 

Karty przebiegu praktyki

1 rok

Podstawy Pielęgniarstwa

2 rok semestr-3

Choroby wewnętrzne:

1. Program praktyk,

2. Karta praktyki+opinia.

Chirurgia:

1. Program praktyk,

2. Karta praktyki+ opinia.

 

semestr 4

1. Karta przebiegu praktyki Chirurgia - weryfikacja efektów kształcenia +opinia

2. Karta przebiegu praktyki Choroby wewnetrzne- weryfikacja efektów kształcenia- opinia.

3. Karta przebiegu praktyki Pediatria- weryfikacja efektów kształcenia- opinia.

 

 

3 rok semestr 5

POZ

1. Program praktyki POZ,

2. Karta praktyki+ opinia.

Neurologia

1. Program praktyki,

2. Karta praktyki+ opinia.

Pediatria

1. Program praktyki,

2. Karta praktyki+ opinia.

Rehabilitacja

1. Karta przebiegu praktyki + samoocena

Anestezjologia

1. Karta przebiegu praktyki + samoocena

 

semestr 6

Programy praktyk:

1. Anestezjologia

2. Geriatria

3. Opieka paliatywna

4. POZ

5. Psychiatria

6. Rehabilitacja

Karty przebiegu praktyki + weryfikacja efektów kształcenia+opinia

1. Anestezjologia

2. Geriatria

3. Opieka paliatywna

4. POZ

5. Psychiatria

6. Rehabilitacja

 

 

Studia 2 stopnia (mgr)

1.  PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DYDAKTYKA MEDYCZNA

2. Karta Praktyki  – DYDAKTYKA MEDYCZNA

1. PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZARZĄDZANIE W PIELĘGNIARSTWIE

2. Karta Praktyki – ZARZĄDZANIE W PIELĘGNIARSTWIE


PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ INTENSYWNA TERAPIA I PIELĘGNIARSTWO W INTENSYWNEJ OPIECE MEDYCZNEJ

KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNOWANIE PACJENTA Z RANAMI PRZEWLEKŁYMI

KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI

 

 

 
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster