strona główna


KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI

Zasady indywidualnej organizacji praktyk

Informacje przeznaczone są dla  studentów, którzy sami organizują sobie praktykę i otrzymali na to zgodę Dziekana Wydziału

1. Student zobowiązany jest otrzymać zgodę Dziekana/opiekuna praktyk na indywidualną organizację praktyki

2. Należy wydrukować Kartę zgłoszenia praktyki(powyżej), wypełnić, placówka podpisuje i student udaje się do opiekuna praktyk. Jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje placówke, terminy itd. należy:

3. Wypełnić w umowie-nazwę placówki, adres, imię i nazwisko studenta, termin praktyki, liczbę godzin, kierunek, rok studiów oraz nazwisko i imię opiekuna praktyki ze strony Uczeln i wydrukować

Umowę o sprawowanie opieki nad studentami ( 2 egzemplarze) 

Umowa dla studentów realizujących praktykę w ZOZ Bolesławiec ( 2 egzemplarze)

 

4. Placówka podpisuje 2 egz. umowy i student przynosi 2 egz. jednostronnie podpisanej umowy wraz z kartą zgłoszenia praktyki do Sekcji ds. Praktyk Studenckich

5. Studenci nie odbierają umow z Sekcji ds. Praktyk Studenckich

6.Studenci realizujący praktykę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy- organizacja indywidualna- przynoszą do Sekcji ds. Praktyk tylko kartę zgłoszenia praktyki. Umowy wystawi Sekcja Praktyk.

7. Praktyka w :

- Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie 2 egzemplarze

 

proszę wydrukować 2 egz. umowy, wpisać brakujące dane i przynieś do podpisania do Sekcji ds. Praktyk wraz z kartą zgłoszenia. UMÓW NIE DAJEMY DO PODPISANIA W RCZ !!!

8. Praktyka w Straży Pożarnej- Umowa

- program praktyki w PSP

Dokumenty dla I roku

1. Karta przebiegu praktyki w PSP

2. Karta przebiegu praktyki -DYSPONENT-POGOTOWIE RATUNKOWE

3. Karta przebiegu praktyki SOR

 

Dokumenty dla II roku

1. Karta przebiegu praktyki SOR

2. Karta przebiegu praktyki DYSPONENT- POGOTOWIE RATUNKOWE

3. Karta przebiegu praktyki ODDZIAŁ WEW.
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster