pokaż menu

Polub nasz profil i bądź na bieżąco

 

Konsultacje we wrześniu Opiekuna kierunku Informatyka

mgr Józefa Górska-Zając konsultacje we wrześniu w dniach:

1,5, 7 i 12.09.2017r. w godzinach od 10.00-11.00 w s. C 301.

praktyka w Fundacji Rozchmurz się

FUNDACJA "ROZCHMURZ SIĘ"

ODBIÓR UMÓW

Studenci, którzy złożyli karty zgłoszenia w terminie, zgodnie z harmonogramem praktyk

  1. Studenci realizujący praktyki w lipcu:

umowy można odbierać od 19.06. br.

  2. Studenci realizujący praktykę od 01.08.

umowy można odbierać od 26.06. br.

Studenci, ktorzy nie dotrzymali terminów zgłoszenia praktyki:

 w terminach uzgodnionych z Sekcją ds. Praktyk.

Studenci realizujący praktykę od 20.08.br. umowy można odbierać od 23.08.br.

 

Przypominam

1 egz. umowy należy oddać Opiekunowi praktyk wraz z kartą przebiegu praktyki.

Jest to dokument do zaliczenia praktyki.

 

praktyka w Winkelmann Sp. z o.o. Legnica

Oferta praktyk

ubezpieczenie od NNW

 

Wszyscy studenci sa zobowiązani posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków w trakcie odbywania praktyki.

Jeżeli student posiada prywatną polisę od NNW - dołącza jej ksero do Karty zgłoszenia praktyki.

Karty zgłoszenia praktyki bez ksera polisy nie będą przyjmowane niezależnie czy kartę dostarcza student stacjonarny czy niestacjonarny.