strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk D

Karta zgłoszenia praktyki

Zasady postępowania przy organizacji praktyki indywidualnie

Informacje przeznaczone są dla  studentów, którzy sami organizują sobie praktykę i otrzymali na to zgodę Dziekana Wydziału

Studenci, którzy otrzymali zgodę na  indywidualną organizację praktyk zobowiązani są:

1. Wydrukować kartę zgłoszenia praktyki(powyżej) i uzyskać zgodę placówki na realizację praktyki

2. Prosimy wpisać:  nazwę placówki, adres, imię i nazwisko studenta, termin praktyki, kierunek, rok studiów oraz nazwisko i imię opiekuna praktyki ze strony Uczelni  i wydrukować umowę

UMOWA o sprawowanie opieki nad studentami  oraz UMOWA POWIERZENIA ( po 2 egzemplarze)

Studenci, którzy bedą realizować praktykę w ZOZ Bolesławiec- taką umowę należy wydrukować 

                                                             do umowy proszę wydrukować UMOWĘ POWIERZENIA

3. Wypełnioną umowę zanieś do placówki , aby placówka podpisała 2 egzemplarze

4. Do Sekcji ds. Praktyk Studenckich należy dostarczyć:

Kartę zgłoszenia podpisaną przez placówkę i opiekuna praktyk oraz 2 egz. jednostronnie podpisanej przez placówkę umowy

5. Student nie odbiera umów z Sekcji ds. Praktyk Studenckich

6. Praktyka w :

- Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

 do umowy proszę dołączyć UMOWĘ POWIERZENIA

proszę wydrukować 2 egz. umowy, wpisać brakujące dane i przynieś do podpisania do Sekcji ds. Praktyk wraz z kartą zgłoszenia. UMÓW NIE DAJEMY DO PODPISANIA W RCZ !!!

7. Studenci realizujący praktykę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy- organizacja indywidualna- przynoszą do Sekcji ds. Praktyk tylko kartę zgłoszenia praktyki. Umowy wystawi Sekcja Praktyk

 

 

Formularze zwolnienia

specjalność: dietetyka kliniczna

1. poradnia gastroenterologiczna

2.  szpital dla dorosłych

specjalność: żywienie zbiorowe

1. jednostki kontroli jakości żywności

2. technologia potraw
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster