strona główna


Karta zgłoszenia praktyki

Zasady postępowania przy organizacji praktyki indywidualnie

Informacje przeznaczone są dla  studentów, którzy sami organizują praktykę

Studenci, którzy otrzymali zgodę na  indywidualną organizację praktyk zobowiązani są:

1. Wydrukować kartę zgłoszenia praktyki (powyżej) i uzyskać zgodę placówki na realizację praktyki

2. Prosimy wpisać:  nazwę placówki, adres, imię i nazwisko studenta, termin praktyki, kierunek, rok studiów oraz nazwisko i imię opiekuna praktyki ze strony Uczelni  i wydrukować umowę

UMOWA o sprawowanie opieki nad studentami ( po 2 egzemplarze)

Studenci, którzy bedą realizować praktykę w ZOZ Bolesławiec- taką umowę należy wydrukować 

3. Wypełnioną umowę zanieś do placówki , aby placówka podpisała 2 egzemplarze

4. Do Sekcji ds. Praktyk Studenckich należy dostarczyć:

Kartę zgłoszenia podpisaną przez placówkę i opiekuna praktyk oraz 2 egz. jednostronnie podpisanej przez placówkę umowy

5. Student nie odbiera umów z Sekcji ds. Praktyk Studenckich

6. Praktyka w :

- Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

proszę wydrukować 2 egz. umowy, wpisać brakujące dane i przynieś do podpisania do Sekcji ds. Praktyk wraz z kartą zgłoszenia. UMÓW NIE DAJEMY DO PODPISANIA W RCZ !!!

7. Studenci realizujący praktykę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy- organizacja indywidualna- przynoszą do Sekcji ds. Praktyk tylko kartę zgłoszenia praktyki. Umowy wystawi Sekcja Praktyk

Dokumenty dla 1 roku

1. Praktyka wstępna w szpitalu lub innym zakadzie opieki stacjonarnej (130 godzin)

1. program kierunkowy

2. karta przebiegu praktyki

3. dziennik praktyk


2.Praktyka  w sekcji żywienia (160 godzin)

1. program kierunkowy

2. karta przebiegu praktyki

3. dziennik praktyk


Dokumenty dla 2 roku
 

Dokumenty dla 3 roku

Praktyka w szpitalu dla dorosłych:

1. program praktyki

2. Karta przebiegu praktyki + ankieta

3. Harmonogram pracy

Formularze zwolnienia

specjalność: dietetyka kliniczna

1. poradnia gastroenterologiczna

2.  szpital dla dorosłych

specjalność: żywienie zbiorowe

1. jednostki kontroli jakości żywności

2. technologia potraw
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster