strona głównaKARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI

Zasady indywidualnej organizacji praktyk

Informacje przeznaczone są dla  studentów, którzy sami organizują sobie praktykę

1. Student zobowiązany jest otrzymać zgodę opiekuna praktyk na indywidualną organizację praktyki

2. Należy wydrukować Kartę zgłoszenia praktyki(powyżej), wypełnić, placówka podpisuje i student udaje się do opiekuna praktyk. Jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje placówke, terminy itd. należy:

3. Prosimy wpisać:  nazwę placówki, adres, imię i nazwisko studenta, termin praktyki, liczbę godzin, kierunek, rok studiów oraz nazwisko i imię opiekuna praktyki ze strony Uczelni i wydrukować

Umowę o sprawowanie opieki nad studentami ( po 2 egzemplarze)

Umowa dla studentów realizujących praktykę w ZOZ Bolesławiec

 

4. Placówka podpisuje 2 egz. umowy i student przynosi 2 egz. jednostronnie podpisanej umowy wraz z kartą zgłoszenia praktyki do Sekcji ds. Praktyk Studenckich

5. Studenci nie odbierają podpisanych umów z Sekcji ds. Praktyk Studenckich. Umowy są  wysyłane do placówek.

6. Studenci realizujący praktykę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy- organizacja indywidualna- przynoszą do Sekcji ds. Praktyk tylko kartę zgłoszenia praktyki. Umowy wystawi Sekcja Praktyk

 

 

3 semestr

Kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne:

1. program praktyk

2. karta praktyk

Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą:

1. program praktyk

2. karta praktyk

Dokumenty dla 1 roku studiów

1.Program praktyk -Podstawowa Opieka Zdrowotna

- karta praktyki

- Dziennik praktyk

2. Program praktyk- Zarządzanie w pielęgniarstwie

- karta praktyki

- Dziennik praktyk

 
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster