strona główna
Dokumenty do zaliczenia ad

 

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI PRAKTYK

LISTA instytucji/zakładów, z którymi umowy o organizację praktyk sa podpisane na cały rok akademicki

Karta zgłoszenia praktyki- należy wydrukować kartę i wypełnić

1. zakład pracy podpisuje zgodę na praktykę na karcie zgłoszenia

2. następnie należy zgłosić się do opiekuna praktyk z kartą zgłoszenia praktyki conajmniej 2 tyg. przed terminem praktyki

3. jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje wybór zakładu, wówczas należy wpisać dane zakładu do umowy

UMOWA o praktykę studencką- wypełnia student pola wykropkowane: należy wpisać nazwę i adres zakładu, swoje imię i nazwisko, kierunek i datę realizacji praktyki. Można umowę wypełnić komputerowo, można ręcznie. Proszę, aby umowy były starannie wypełnione.

4. umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach (jeżeli jest możliwość prosimy drukować dwustronnie) i zanieś do zakładu

5. zakład podpisuje 2 egzemplarze umowy, które student odbiera

6. Student składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

- podpisane 2 egz. umowy

- kartę zgłoszenia praktyki

- ksero polisy od NNW( nie dotyczy studentów ubezpieczonych w Uczelnii-wystarczy zaznaczyć na karcie zgłoszenia)

UMOWY podpisane przez Uczelnię student zobowiązany jest odebrać przed terminem praktyki.

Proszę pamiętać: umowy do podpisania należy złożyć 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki

1 egz. umowy zostaje w zakładzie, 2 egz. Student oddaje wraz z Kartą przebiegu praktyki opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki.

Lista zakładów/instytucji, z którymi juz mamy podpisane umowy o praktyki (lista będzie uzupełniana)

Jeżeli instytucja,w której student będzie realizował praktykę, jest wymieniona na liście, tzn., że umowa o praktykę nie jest juz potrzebna. Student przynosi tylko kartę zgłoszenia.

Dokumenty do zaliczenia praktyki dla studentów 1 roku:

1. Program praktyk

2. Karta przebiegu praktyki

3. Dziennik praktyk

4. Sprawozdanie z praktyki

Dokumenty dla studentów aktywnych zawodowo:

1. Formularz zwolnienia z praktyki  + sprawozdanie

 

 

Dokumenty do zaliczenia praktyk dla studentów 2 i 3 roku:

 

1. dla studentów realizujących praktykę


program praktyk 4 sem.

program praktyk 6 sem.

 

karta przebiegu praktyki 4 sem.

karta przebiegu praktki 6 sem.

 

załącznik do karty przebiegu praktyki

 

1 egz. umowy, podpisanej przez zakład, w którym realizowana jest praktyka należy oddać wraz
z dokumentami Opiekunowi praktyk.

 

2. dla studentów starających się o zwolnienie z praktyki(dotyczy tylko aktywnych zawodowo)

 

Formularz zwolnienia z praktyki 4 sem.

Formularz zwolnienia  z praktyki 6 sem.


Liczba linijek w dokumentach jest przypadkowa, nie obowiązująca!


Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. karta przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.


Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster