strona główna
informacje opiekuna praktyki bw

Konsultacje – zgodne z wykazem Konsultacji pracowników dydaktycznych kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne umieszczonym na stronie WNSiH

Kontakt email - jerzy.buczko@pwsz-legnica.eu

Miejsca praktyk

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster