strona główna


Dokumenty dotyczące Pilotażowych Praktyk Zawodowych

Regulamin i instrukcje pilotażowych praktyk zawodowych w projekcie: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na kierunkach o profilu praktycznym. Jest to możliwe tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi. Wypracowanie wzorcowego systemu praktyk zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów, dostosowanych do lokalnego rynku pracy w rejonie działania uczelni.

 

Wartość projektu: 3 347 393,61 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 821 183,31 zł

 
Sekcja ds. praktyk zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster