strona główna
Zarządzanie dokumenty dotyczące praktyk

REGULAMIN PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ - na kierunku studiów: ZARZĄDZANIE

Załącznik 1: Arkusz Pilotażowej Praktyki Zawodowej (Arkusz PPZ)
Załącznik 2: Karta pracy praktykanta
Załącznik 3: Szczegółowy program pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku Zarządzanie
Załącznik 4: Szczegółowy harmonogram pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku Zarządzanie
Załącznik 5: Dziennik pilotażowej praktyki zawodowej
Załącznik 6: Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej
Załącznik 7: Protokół zaliczenia pilotażowej praktyki zawodowej
Załącznik 8: Oceny za pilotażową praktykę zawodową
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster