strona główna
Dokumenty do zaliczenia zip1

INDYWIDUALNA organizacja praktyk

 

Karta zgłoszenia praktyki -

1. zakład pracy podpisuje zgodę na realizację praktyki na karcie zgłoszenia

2. następnie należy zgłosić się do Opiekuna praktyk z kartą zgloszenia praktyki

3. jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje wybór zakładu, wówczas należy wpisać dane zakładu do umowy

UMOWA o praktykę studencką- wypełnia student pola wykropkowane- należy wpisać nazwę i adres zakadu, swoje imię i nazwisko, kierunek oraz termin realizacji praktyki. Umowę można wypełnić komputerowo, można ręcznie

4. umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach (dwustronnie jeżeli istnieje taka możliwość) i zanieść do zakładu, w którym będzie realizowana praktyka

5. zakład podpisuje 2 egzemplarze, które student odbiera

6. student składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

- 2 podpisane egz. umowy

- kartę zgłoszenia praktyki

- ksero polisy NNW(nie dotyczy studentów ubezpieczonych na Uczelni - wystarczy zaznaczyć na karcie zgloszenia praktyki) k.

Proszę pamiętać; umowy do podpisania przez Uczelnię należy złożyć 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki

Umowy podpisane przez Uczelnię student zobowiązany jest  odebrać przed terminem praktyki i dostarczyć do zakładu 1 egz. umowy, 2 egz. student oddaje Opiekunowi praktyk wraz z Kartą przebiegu praktyki

 

Studenci, którzy będą realizować praktyki w czasie wakacji:

termin złożenia umów wraz z kartą zgłoszenia praktyki mija 30 maja danego rokuDokumenty do zaliczenia praktyki dla studentów, którzy rozpoczeli nauke w roku akademickim 2014-2015 i później

Regulamin praktyk

Program praktyk

WYTYCZNE do napisania sprawozdania

semestr II

Karta modułu

Formularz zwolnienia

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie

semestr IV

Karta modułu

Formularz zwolnienia

Karta nprzebiegu praktyki

Sprawozdanie

semestr VI

Karta modułu

Karta modułu IBP

Formilarz zwolnienia SSP

Formularz zwolnienia LWP

Formularz zwolnienia IBP

Karta przebiegu praktyki SSP

Karta przebiegu praktyki LWP

Karta przebiegu praktylki IBP

Sprawozdanie

Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster